Tất toán nợ xấu, bao giờ khách hàng được vay vốn tiếp?

2023-02-03 14:42:40

Có nhiều trường hợp khách hàng băn khoăn sau khi khách hàng đã tất toán khoản nợ xấu thì bao lâu sau được vay vốn tiếp

Nhiều trường hợp khách hàng vay vốn từ tổ chức tài chính (bao gồm ngân hàng và cả dịch vụ vay thuộc sở hữu của công ty tài chính), quá trình vay có chậm trễ trong việc trả nợ, bị ghi dấu tình trạng nợ xấu trên CIC. Một khi khách hàng đã có thông tin nợ xấu trên CIC như vậy, mặc dù có tất toán sau đó đi nữa, các ngân hàng có cho họ vay hay không?

Tất toán hết nợ có được xóa lịch sử nợ xấu?

Điểm trước hết cần lưu ý là thông tin về nợ xấu chỉ hiển thị trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm, kể từ ngày khách hàng tất toán khoản nợ, căn cứ theo khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN. Hết thời hạn này, thì khách hàng được nhận diện như những khách hàng bình thường và vẫn có thể vay vốn như những trường hợp bình thường nếu đáp ứng điều kiện vay.

Tuy nhiên, trong thời hạn 5 năm thì tương đối khó khăn để có thể được vay từ bất từ tổ chức tài chính, ứng dụng vay chính thống nào. Mặc dù pháp luật không có quy định cấm, nhưng những quy định nội bộ của ngân hàng và công ty tài chính thường xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng này ở mức thấp, và thường không chấp nhận cho vay đối với các trường hợp này, trừ những trường hợp đặc biệt mà ngân hàng xét duyệt, có tài sản bảo đảm tốt, giá trị lớn, tính thanh khoản cao (ví dụ: cầm cố thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm để vay vốn).

Ngoài ra, việc xóa lịch sử nợ xấu là điều không thể, không có quy định nào tại Thông tư số 03/2013/TT-NHNN cho phép thực hiện công việc này, chỉ trừ trường hợp phải điều chỉnh lại dữ liệu do có sai sót. 

Do vậy, khách hàng khi vay tiêu dùng cần hết sức lưu ý tất toán đúng hạn, đặc biệt là các khoản vay trên 10 triệu đồng, vì việc trễ hạn sẽ dẫn đến việc bạn gần như không thể vay từ bất kì đơn vị tài chính nào trong tương lai.

(Tuy nhiên, theo chính sách cung cấp thông tin của CIC, trường hợp khách hàng phát sinh nợ quá hạn/nợ xấu với dư nợ dưới 10 triệu đồng, thông tin nợ xấu sẽ được xoá ngay sau khi tất toán và tổ chức tín dụng báo cáo với CIC. Như vậy, nếu nợ của khách hàng chỉ nằm trong nhóm 1 và nhóm 2 thì vẫn là nợ tiêu chuẩn, có khả năng thu hồi và chỉ khi thuộc nhóm 3, 4, 5 thì mới bị phân vào nhóm nợ xấu, cần theo dõi và sau này sẽ khó vay được tại các ngân hàng cũng như công ty tài chính khác.)