Về chúng tôi

Về FastMoney

FastMoney là thương hiệu thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) kết hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Amber Fintech. Cung cấp sản phẩm cho vay trực tuyến với các khách hàng của các đối tác như: ứng dụng Ví điện tử Momo, My Viettel, Viettel Money...

Về EVNFinance

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 01 tháng 09 năm 2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước cấp.

Về Amber Fintech

Amber Fintech (Công ty cổ phần Amber Fintech): Đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ phân tích đánh giá và quản lý khách hàng. Amber Fintech thành lập ngày 18/06/2020, là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) với những phương pháp ứng dụng các công nghệ hiện đại như Big Data (xử lý dữ liệu lớn), Machine Learning (máy học), AI (trí tuệ nhân tạo) để phục vụ cho việc xây dựng những nền tảng phân tích và quản lý dữ liệu khách hàng cho các sản phẩm tài chính khác nhau. Amber Fintech là đơn vị xử lý dữ liệu, thăm dò, điều tra, nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người vay từ các bên cho vay là tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.