Điểm nổi bật của
"FastMoney - Chủ Hộ Kinh Doanh"

Đối tượng

Các khách hàng của ứng dụng MoMo là chủ hộ kinh doanh và có Điểm Tin Cậy MoMo cao thông qua các hoạt động xác thực, tín dụng, tiêu dùng, dịch vụ.

Lãi, phí

Tùy theo khoản vay và thời hạn vay. Thông tin về lãi, phí sẽ hiển thị chi tiết trên ứng dụng khi đăng ký khoản vay

Số tiền được vay

Từ 10 - 30 triệu

Thời hạn vay

Từ 3 - 12 tháng

Các bước vay nhanh
Chủ Hộ Kinh Doanh

Lựa chọn khoản vay

Lựa chọn khoản vay và kỳ hạn mong muốn

Đăng ký thông tin

Xác thực một số thông tin cá nhân và CMTND

Ký hợp đồng bằng OTP

Nhập mã OTP gửi về tin nhắn SMS để ký hợp đồng

Phê duyệt và giải ngân

Chờ duyệt hồ sơ nhận giải ngân vào Ví MoMo