Tiết lộ bí quyết tăng điểm tín dụng cá nhân trên CIC quốc gia

2022-01-27 09:55:21

Có bao giờ bạn thắc mắc ngân hàng và các công ty tài chính đánh giá điểm tín dụng như thế nào không?

Có bao giờ bạn thắc mắc ngân hàng và các công ty tài chính đánh giá điểm tín dụng như thế nào không?

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN:

Cách đánh giá điểm tín dụng nhìn chung dựa trên các tiêu chí:
- Lịch sử thanh toán
- Khoản nợ tín dụng hiện tại
- Lịch sử tín dụng
- Mức độ mở tài khoản mới
 

GIẢI PHÁP TĂNG ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN:

Vì vậy, để tăng điểm tín dụng, bạn cần phải duy trì trạng thái tốt nhất cho các tiêu chí nói trên. Cụ thể:
- Luôn thanh toán khoản nợ đúng hạn
- Không nên mở nhiều thẻ tín dụng
- Không chi quá nhiều vượt hạn mức tín dụng được cấp
- Không nên vay quá nhiều khoản vay trong thời gian ngắn
- Chi tiêu thích hợp trong khả năng chi trả của bản thân
 
Chúc các bạn luôn duy trì được mức điểm tín dụng tốt nhất!