Nợ bao nhiêu tiền, nợ quá hạn bao lâu thì bị ghi nhận tình trạng trên CIC?

2023-05-05 16:45:32

Hãy cùng FastMoney giải đáp ngay thắc mắc này nhé!

Nợ bao nhiêu tiền, nợ quá hạn bao lâu thì bị ghi nhận tình trạng trên CIC?

Nếu bạn đang vay từ đơn vị trực thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính: Tất cả các khoản nợ quá hạn (kể cả quá 1 ngày, dưới 10 triệu đồng) cũng sẽ bị ghi nhận tình trạng nợ trên CIC.

    Vay dưới 10 triệu Vay trên 10 triệu
Nhóm 1 Quá hạn 1-10 ngày Có ghi nhận trên CIC Có ghi nhận trên CIC
Nhóm 2 Quá hạn 10-90 ngày Có ghi nhận trên CIC Có ghi nhận trên CIC
Nhóm 3 Quá hạn 91-180 ngày Có ghi nhận trên CIC Có ghi nhận trên CIC
Nhóm 4 Quá hạn 181-360 ngày Có ghi nhận trên CIC Có ghi nhận trên CIC
Nhóm 5 360 ngày"}">Quá hạn > 360 ngày Có ghi nhận trên CIC Có ghi nhận trên CIC