Lý do khiến điểm tin cậy MoMo của bạn giảm nhẹ 1-50 điểm hoặc giảm sâu trên 50 điểm

2022-10-11 13:37:47

Điểm Tin Cậy MoMo được tính toán dựa trên hàng vạn yếu tố về hoạt động của bạn tại MoMo. Điểm bị giảm thường xuất phát từ các nguyên nhân chính sau đây

LÝ DO KHIẾN ĐIỂM TIN CẬY MOMO CỦA BẠN GIẢM NHẸ TỪ 1-50 ĐIỂM

Điểm Tin Cậy MoMo được tính toán dựa trên hàng vạn yếu tố về hoạt động của bạn tại MoMo. Điểm bị giảm thường xuất phát từ các nguyên nhân chính sau đây:

- Thanh toán trễ hạn các khoản vay

- Thanh toán trễ hạn các hóa đơn điện, nước, internet

- Thanh toán trễ hạn dư nợ Ví Trả Sau

- Thanh toán trễ hạn thẻ tín dụng

- Không tuân thủ cam kết khi sử dụng các dịch vụ

- Giảm giao dịch và tiêu dùng qua Ví MoMo

- Đăng nhập Ví MoMo trên nhiều thiết bị

- Hủy liên kết ngân hàng với Ví MoMo

- Thực hiện các hành vi gian lận để nhận voucher trên MoMo

- Và một số hoạt động khác do công nghệ tính toán và tổng hợp mà con người không thể biết được chi tiết.

Trí tuệ nhân tạo tính toán điểm dựa trên hoạt động của bạn, không chỉ trong chu kỳ tháng trước mà mỗi tháng mới, điểm được tính lại dựa trên tổng hợp hoạt động từ nhiều tháng trước cho đến hiện tại.

Thông thường, thanh toán không đúng hạn sẽ khiến cho điểm số bị giảm, tuy nhiên nguyên nhân khiến điểm số giảm không chỉ đến từ một nguyên nhân là thanh toán không đúng hạn.

Ngoài ra, điểm giảm nhẹ khác với điểm thay đổi nhiều, chỉ cần điểm số duy trì ở một khoảng nhất định, cho thấy độ tín nhiệm của bạn về bản chất không hề thay đổi.

 

LÝ DO KHIẾN ĐIỂM TIN CẬY MOMO CỦA BẠN GIẢM SÂU TỪ 51 ĐIỂM TRỞ LÊN:

Nếu bạn để khoản vay quá hạn thì sẽ ảnh hưởng nặng đến điểm của bạn.

Ngoài ra, thông tin tín dụng và thanh toán khoản vay sẽ được ghi nhận ở CIC - Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia. Việc để khoản vay quá hạn sẽ làm xấu lịch sử tín dụng của bạn, hạn chế khả năng được sử dụng các sản phẩm cho vay, tín dụng ở các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

 

CÁCH HỒI PHỤC ĐIỂM TIN CẬY MOMO:

Nếu bạn bị giảm điểm, hãy cố gắng xây dựng và duy trì thói quen tiêu dùng hợp lý, thanh toán đúng hạn, ... trong lâu dài. Khi duy trì thói quen tốt trong một khoảng thời gian dài, điểm của bạn có khả năng cao sẽ tăng lại dần theo thời gian. Nếu bạn sơ suất dẫn đến trễ hạn thanh toán, bạn có thể thể hiện thiện chí muốn khắc phục bằng cách đặt việc trả nợ đúng hạn lên hàng đầu, để cho thấy bạn vẫn có thể tiếp tục duy trì hành vi trả nợ đúng hạn. Nhờ đó, theo thời gian, ảnh hưởng của điểm do trễ hạn sẽ giảm dần.