Lưu ý khi tính lãi suất trong các giao dịch vay tiền, gửi tiền, mua trả góp

2023-05-19 15:53:51

Cần lưu ý gì khi tính lãi suất trong các giao dịch tài chính?

Cần lưu ý gì khi tính lãi suất trong các giao dịch tài chính?

 

 

Kiểm tra lãi suất được tính theo ngày, tháng, hay năm?

Đôi khi đơn vị cho vay, cho gửi tiền, cho mua trả góp... công bố mức lãi suất nhưng không ghi rõ %/năm hay %/tháng.

Bạn hãy chú ý tìm hiểu kỹ hoặc hỏi tư vấn viên nhé!

 

Kiểm tra lãi suất tính theo dư nợ gốc hay dư nợ giảm dần?

Công thức tính tiền lãi theo số dư nợ gốc

Tiền lãi = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời hạn vay

 

 

Công thức tính tiền lãi 

Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

 

Ví dụ tính lãi suất

VÍ DỤ: Vay 5.000.000đ

Lãi suất: 20%/năm

Kỳ hạn: 6 tháng

 

Trả trên dư nợ ban đầu

Tiền lãi của mỗi kỳ được tính dựa vào khoản tiền gốc ban đầu.

Số tiền lãi của mỗi kỳ đều bằng nhau.

 

Trả trên dư nợ giảm dần

Tiền lãi của mỗi kỳ tính dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi trừ đi phần đã trả.

 Số tiền lãi của mỗi kỳ sẽ khác nhau và giảm dần.

 

 

Kết luận những điều cần lưu ý

- Chọn lựa vay theo dư nợ giảm dần sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho bạn, bởi số tiền gốc sẽ được giảm dần qua mỗi kỳ thanh toán.

- Theo thời gian, tiền lãi sẽ có sự thay đổi dựa trên số dư nợ thực tế. Chính vì thế, bạn cần có kế hoạch dự trù tài chính để đảm bảo khả năng chi trả theo từng thời điểm.

- Bất cứ một hình thức vay nào, bạn nên tìm hiểu đầy đủ các thông tin về chúng trước khi lựa chọn.