Lưu ý khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng

2023-12-15 15:38:27

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như lường trước những hậu quả không đáng có, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra một số lưu ý cho người tiêu dùng khi ký kết hợp đồng vay với công ty tài chính.

Nguồn: Báo Nhân Dân