Lựa chọn VAY ONLINE hay VAY NGÂN HÀNG?

2023-04-20 16:01:43

Vay online hay vay ngân hàng, bạn sẽ có câu trả lời

1. MỤC ĐÍCH VAY

VAY ONLINE: 

Mục đích vay thường là

vay tiêu dùng (vay tiền mặt,

vay mua xe, vay mua thiết bị sinh hoạt - điện máy...)

VAY NGÂN HÀNG: 

Mục đích vay thường

hướng đến các khoản vay lớn (vay mua nhà, mua ô tô,

vay hộ kinh doanh sản xuất...)

 

2. THỦ TỤC

VAY ONLINE: 

Thủ tục đơn giản,

không cần gặp mặt,

không chứng minh thu nhập, không thế chấp tài sản,

không cần giấy tờ phức tạp

VAY NGÂN HÀNG: 

Thủ tục phức tạp,

điều kiện vay khắt khe.

yêu cầu chứng minh thu nhập và thế chấp tài sản

 

3. THỜI GIAN XÉT DUYỆT, GIẢI NGÂN

VAY ONLINE: 

Thời gian xét duyệt và

giải ngân nhanh chóng

nhờ công nghệ

trực tuyến & tự động

VAY NGÂN HÀNG: 

Thời gian xét duyệt

và giải ngân kéo dài

 

4. HẠN MỨC VAY

VAY ONLINE: 

Hạn mức vay thường

từ vài triệu đến vài chục triệu,

không vượt quá 100 triệu đồng

VAY NGÂN HÀNG: 

Hạn mức vay cao hơn, có thể từ 10 - 500 triệu đồng

 

5. LÃI SUẤT VAY

VAY ONLINE: 

Lãi suất vay cao hơn

vay ngân hàng

VAY NGÂN HÀNG: Lãi suất vay thấp hơn

 

6. ĐƠN VỊ CHO VAY

VAY ONLINE: 

Cần thận trọng lựa chọn đúng các đơn vị vay trực tuyến

an toàn, tin cậy thuộc các

công ty tài chính được

Ngân hàng nhà nước cấp phép

VAY NGÂN HÀNG: 

Dễ dàng tìm được các

ngân hàng uy tín, tin cậy

 

VAY ONLINE HAY VAY NGÂN HÀNG?

HÃY LỰA CHỌN HÌNH THỨC VAY PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA BẠN!