Lẹ làng thanh toán Vay Nhanh, nhẹ nhàng hái lộc lên đến 444.444đ!

2023-04-14 15:44:12

Nhẹ gánh khoản vay, lại được hoàn tiền khủng lên đến 444.444đ

Nhẹ gánh khoản vay, lại được hoàn tiền khủng lên đến 444.444đ - Chắc chắn chỉ có ở MoMo. Dùng Túi Thần Tài trả Vay Nhanh và hái lộc thôi bạn ơi!

 

Thời gian chương trình:

Từ 10h00 ngày 01/04/2023 đến hết 30/04/2023.

Chi tiết chương trình:

Khi thanh toán Vay Nhanh trên MoMo bằng nguồn tiền Túi Thần Tài, bạn sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền khủng với một trong những giá trị ngẫu nhiên sau: 44đ, 444đ, 4.444đ, 44.444đ, hoặc 444.444đ.
Lưu ý: 

  • Khách hàng phải thanh toán khoản vay giá trị tối thiểu 500.000đ.
  • Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa 2 lần về Túi Thần Tài, tương ứng với 2 giao dịch thanh toán Vay Nhanh. 

Hướng dẫn thanh toán Vay Nhanh trên MoMo:

Cách 1:

  • Bước 1: Mở Vay Nhanh trên MoMo, bấm chọn Thanh toán khoản vay;
  • Bước 2: Nhập số tiền bạn cần thanh toán. 
  • Bước 3: Chọn nguồn tiền là Túi Thần Tài, sau đó xác nhận và thanh toán khoản vay. 

Cách 2:

  • Bước 1: Tại màn hình chính MoMo >> Nhập “Thanh toán Vay Nhanh” tại khung tìm kiếm.
  • Bước 2: Nhập số tiền bạn cần thanh toán. 
  • Bước 3: Chọn nguồn tiền là Túi Thần Tài, sau đó xác nhận và thanh toán khoản vay.  

Điều kiện & điều khoản chương trình:

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết ngân sách khuyến mãi.
- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận thưởng tối đa 2 lần (2 lần/1 tài khoản MoMo/1 CMND/1 tài khoản Ngân hàng/1 thiết bị).
- Chương trình áp dụng với khách hàng thanh toán Vay Nhanh trên MoMo.
- Giá trị hoàn tiền ngẫu nhiên: 44đ, 444đ, 4.444đ, 44.444đ, hoặc 444.444đ.
- Tiền sẽ được hoàn về Túi Thần Tài.
- Trường hợp Khách hàng hủy dịch vụ, giá trị khuyến mãi đã hoàn vào Túi Thần Tài sẽ không bị thu hồi. Tuy nhiên, giá trị còn lại trả về về tài khoản MoMo sẽ là số tiền sau khi trừ đi giá trị khuyến mãi.
- Mọi trường hợp khiếu nại của Khách hàng được tiếp nhận trong vòng 48 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch. Sau thời gian quy định, MoMo xin từ chối giải quyết.
- MoMo có quyền thu hồi ưu đãi đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mãi để trục lợi.