Làm gì để không rơi vào nhóm nợ tín dụng xấu trên CIC?

2023-06-29 15:56:17

Vậy, làm sao để không rơi vào nhóm nợ tín dụng xấu trên CIC?

CIC (Credit Information Center) là Trung tâm thông tin tín dụng, một tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổ chức này có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng của các cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ cho hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đối với trường hợp bạn rơi vào nhóm nợ xấu, khả năng được xét duyệt hồ sơ vay vốn ngân hàng của bạn sẽ rất thấp. Tùy thuộc vào nhóm nợ xấu, sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vậy, làm sao để không rơi vào nhóm nợ tín dụng xấu trên CIC?

 

 

BÍ QUYẾT 1

Kiểm soát được tài chính trước khi vay. Khoản thanh toán các khoản vay không quá 50% thu nhập để đảm bảo cuộc sống cũng như điểm tín dụng.

 

BÍ QUYẾT 2

Không nên cố gắng đi vay khi lịch sử tín dụng của bạn nằm trong nhóm nợ xấu không được vay.

 

BÍ QUYẾT 3

Cần chú ý các khoản nợ từ việc sử dụng thẻ tín dụng, đảm bảo việc thanh toán đúng thời gian quy định (không quá 45 ngày) và không chi tiêu quá khả năng thanh toán.

 

BÍ QUYẾT 4

Không nên vay tiền khi biết chắc chắn rằng không có khả năng trả nợ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của bạn, và bạn sẽ không thể vay tiền khi có nhu cầu thực sự cần thiết.

 

Kết luận lại, bạn hãy cố gắng xây dựng thói quen tiêu dùng tín dụng đúng cách. Tránh rủi ro bị tình trạng nợ xấu, gây ảnh hưởng đến điểm tín dụng và cơ hội vay vốn tại các ngân hàng hay tổ chức tín dụng nhé!