Điểm tín dụng là gì? Điểm tín dụng được chấm như thế nào?

2023-06-23 16:01:32

Cùng FastMoney tìm hiểu Điểm tín dụng được chấm như thế nào?

 

ĐIỂM TÍN DỤNG LÀ GÌ?

Điểm tín dụng là điểm do CIC xây dựng nhằm đánh giá độ tín nhiệm của khách hàng, giúp người cho vay dự đoán khả năng trả nợ/thanh toán khi đến hạn.

 

ĐIỂM TÍN DỤNG ĐƯỢC CHẤM NHƯ NÀO?

1/Thông tin định danh;

2/ Số lượng và loại tài khoản tín dụng (các khoản vay thông thường như vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng,...thẻ tín dụng...);

3/ Dư nợ và tình trạng tín dụng hiện tại;

4/ Lịch sử trả nợ;

5/ Thời gian quan hệ tín dụng;

6/ Thông tin tài sản đảm bảo;

7/ Thông tin có liên quan khác

 

 

Ghi chú:

- Trường hợp khách hàng có nhiều khoản vay tín chấp/thẻ tín dụng; chi tiêu vượt hạn mức tín dụng; hiện tại hoặc lịch sử có nợ quá hạn, nợ xấu... sẽ có mức điểm tín dụng thấp hơn.

- Số liệu sử dụng để chấm điểm tín dụng được lấy trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm cuối tháng liền kề gần nhất.

- Hạng (mức độ) rủi ro trong báo cáo tín dụng hoàn toàn khác với nhóm nợ xấu. Hạng rủi ro của KH do CIC xếp loại dựa trên điểm tín dụng của KH (10 hạng). Nhóm nợ của KH là do TCTD nơi KH đang quan hệ thực hiện phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (05 nhóm nợ).