Điểm tín dụng CIC bao nhiêu là tốt? Thang điểm tín dụng cá nhân CIC

2023-06-15 11:21:33

Thang điểm tín dụng cá nhân CIC mà bạn cần biết

 

Thang điểm tín dụng CIC

Điểm tín dụng thường nằm trong khoảng từ 300 đến 850. Thang điểm tín dụng và các mức rủi rõ được đưa ra như sau:

 • 150 - 321 điểm: Rủi ro rất cao, không đủ điều kiện vay;

 • 322 - 430 điểm: Rủi ro cao, không đủ điều kiện vay;

 • 431 - 569 điểm: Rủi ro trung bình, đủ điều kiện vay nhưng lãi suất tương đối cao;

 • 570 - 679 điểm: Rủi ro thấp, đủ điều kiện vay, lãi suất thấp và ưu đãi;

 • 680 - 750 điểm: Rủi ro rất thấp, đủ điều kiện vay, lãi suất thấp và ưu đãi.

Đánh giá mức điểm tín dụng cá nhân CIC

 • Số điểm từ 670 trở lên có thể được coi là một điểm tín dụng tốt
 • Điểm CIC trung bình (từ 585 –699)
 • Điểm CIC thấp (dưới 584)
 • Điểm CIC xấu (dưới 300)
 • Điểm tín dụng tốt nhất là từ 600 trở lên, điểm tín dụng này được đánh giá là có mức độ rủi ro thấp.
 • Những khách hàng có điểm tín dụng 600 trở lên có thể được duyệt hồ sơ vay nhanh và mức vay tốt nhất.

Trên đây là một số thông tin về điểm tín dụng CIC, hi vọng những thông tin trên đây có thể giúp mọi người có thêm những kiến thức bổ ích và áp dụng vào thực tế các khoản vay của mình. Chúc bạn vay thành công và an toàn.