Đang có nợ quá hạn chậm trả (chưa tất toán) thì có vay được ở nơi khác?

2023-05-05 16:46:32

Hãy cùng Vay nhanh - Fastmoney tìm hiểu!

Đang nợ quá hạn chưa thanh toán (từ 1-90 ngày), vẫn có thể được cân nhắc cho vay từ các dịch vụ thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính khác.

Đang nợ quá hạn chưa thanh toán (từ 91 ngày trở lên), hầu như không thể vay được từ các dịch vụ thuộc Ngân hàng, Công ty tài chính khác.

Vì vậy, bạn hãy cân nhắc luôn trả nợ đúng hạn để gặp thuận lợi trong tài chính cá nhân của mình.

    Vay dưới 10 triệu Vay trên 10 triệu
Nhóm 1 Quá hạn 1-10 ngày Vẫn có thể được vay tiếp Vẫn có thể được vay tiếp
Nhóm 2 Quá hạn 10-90 ngày Vẫn có thể được vay tiếp Vẫn có thể được vay tiếp
Nhóm 3 Quá hạn 91-180 ngày Hầu như không thể được vay tiếp Hầu như không thể được vay tiếp
Nhóm 4 Quá hạn 181-360 ngày Hầu như không thể được vay tiếp Hầu như không thể được vay tiếp
Nhóm 5 360 ngày"}">Quá hạn > 360 ngày Hầu như không thể được vay tiếp Hầu như không thể được vay tiếp