6 vấn đề mấu chốt trong hợp đồng vay tiền online

2023-09-15 18:29:52

Có 6 vấn đề mấu chốt cần nắm rõ trong hợp đồng vay tiền online

Hợp đồng vay tiền online chính là hợp đồng cho vay, theo đó ngân hàng hoặc công ty tài chính là bên cho vay giao cho bên vay một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Như vậy có thể hiểu rằng khi hết hạn của hợp đồng, bên vay phải có nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay số tiền tương đương với tiền đã vay đồng thời trả thêm số tiền lãi theo đúng thỏa thuận. Có 6 vấn đề mấu chốt trong hợp đồng vay tiền online như sau:

 

 

1. Số tiền được vay

Có nhiều trường hợp, số tiền khách hàng nhận được ít hơn số tiền trong hợp đồng vay tiền online, do trừ đi các khoản khác. Khách hàng cần đọc kỹ để nắm được thông tin.

 

2. Cách thức giải ngân

Đọc rõ xem bạn sẽ nhận giải ngân vào Ví điện tử hay vào tài khoản ngân hàng. Giải ngân một lần hay chia nhiều đợt.

 

3. Mức tiền trả góp hàng tháng và lãi suất

Đây là một trong những thông tin quan trọng nhất. Bạn cần xem kĩ tiền trả góp hàng tháng là bao nhiêu, có đúng với mức lãi suất không? Mình có đủ khả năng chi trả với mức lãi suất như vậy không?

 

4. Cách thức trả nợ

Chỉ cần trả chậm 1 ngày thôi bạn đã có thể chịu thêm phí phạt. Bạn hãy tìm hiểu cách thức trả nợ là tự khấu trừ vào tài khoản hay thanh toán qua tiện ích trên ứng dụng hay chuyển khoản cho bên cho vay.

 

5. Phí tất toán trước hạn

Kiểm tra đầy đủ các khoản phí và phí phạt mà bạn có thể phải chịu khi tất toán trước hạn hoặc thanh toán trễ hạn.

 

6. Phí trả trễ hạn

Đừng quên kiểm tra khoản phí này trong hợp đồng. Khi vay tiền online, khách hàng sẽ chịu một khoản tiền phạt nếu trả trễ hạn. Ngoài ra, khi trả trễ hạn, khách hàng sẽ bị nạp hồ sơ xấu lên hệ thống ngân hàng, gây khó khăn cho việc đi vay sau này. 

 

Đó là những thông tin quan trọng nhất trong hợp đồng vay tiền online. Ngoài ra, khách hàng phải ước lượng xem mình có đủ khả năng chi trả với mức lãi suất như vậy không.