Vay Nhanh trên MoMo - Tôi được vay tối thiểu và tối đa bao nhiêu tiền? Thay đổi thông tin, hủy khoản vay? Tại sao hồ sơ vay không được duyệt?

2024-04-19 15:06:38

Một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo

Một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo

Vay Nhanh là gì?

Vay Nhanh là sản phẩm vay tiêu dùng trên ứng dụng MoMo. Khách hàng được tiếp cận các sản phẩm vay của các bên trong đó có EVNFinance (Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)

Điều kiện đăng ký vay

Để đăng ký Vay Nhanh, bạn cần:

  • Độ tuổi từ 18-50
  • Có tài khoản MoMo đã xác thực và liên kết ngân hàng
  • Nằm trong danh sách khách hàng đủ điều kiện trải nghiệm
  • Điểm tin cậy cao sẽ tăng khả năng tiếp cận Vay Nhanh

Tôi có thể vay tối thiểu và tối đa bao nhiêu tiền?

  • Tùy thuộc vào điểm tín dụng và các yếu tố khác, mỗi khách hàng sẽ được Nhà cung cấp khoản vay chấp thuận các gói vay khác nhau.
  • Hiện tại, khách hàng Vay Nhanh có thể vay tối thiểu 6 triệu và tối đa 30 triệu đồng.

Tôi muốn thay đổi thông tin, hủy khoản vay?

  • Bạn không thể thay đổi hoặc hủy thông tin đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ vay.
  • Trường hợp cần thêm thông tin, bạn vui lòng gọi cho chúng tôi.

Tại sao hồ sơ vay không được duyệt?

  • Hãy kiểm tra lại các điều kiện đăng ký khoản vay Vay Nhanh.
  • Chúng tôi rất tiếc nếu khoản vay của bạn chưa được duyệt, do không thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện của Tổ chức tín dụng. Mong bạn thông cảm và hi vọng sẽ được phục vụ bạn trong lần truy cập tiếp theo.

Vay Nhanh - dịch vụ vay trên ứng dụng MoMo hợp tác với các tổ chức tài chính trong đó có Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFinance).

Truy cập và tìm biểu tượng Vay Nhanh trong ứng dụng MoMo để bắt đầu vay!