Vay Nhanh trên MoMo - Thời gian phê duyệt và giải ngân? Các khoản lãi, phí? Độ an toàn bảo mật?

2024-04-19 15:07:00

Một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo

Một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo

Vay Nhanh là gì?

Vay Nhanh là sản phẩm vay tiêu dùng trên ứng dụng MoMo. Khách hàng được tiếp cận các sản phẩm vay của các bên trong đó có EVNFinance (Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)

Điều kiện đăng ký vay

Để đăng ký Vay Nhanh, bạn cần:

  • Độ tuổi từ 18-50
  • Có tài khoản MoMo đã xác thực và liên kết ngân hàng
  • Nằm trong danh sách khách hàng đủ điều kiện trải nghiệm
  • Điểm tin cậy cao sẽ tăng khả năng tiếp cận Vay Nhanh

Thời gian phê duyệt và giải ngân khoản vay là bao lâu?

  • Quá trình phê duyệt diễn ra từ 1-3 phút
  • Trường hợp khoản vay chưa được phê duyệt sau 30 phút, vui lòng gửi câu hỏi đến chúng tôi

Các khoản lãi suất và phí dịch vụ của Vay Nhanh?

  • Lãi và phí sẽ hiển thị tùy theo khoản vay và thời hạn vay.
  • Lãi và phí được ghi rõ ràng, chi tiết trên hợp đồng vay.

Vay Nhanh có an toàn và bảo mật không?

  • Thông tin khoản vay của bạn sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho các bên thứ ba trong quá trình đăng ký vay.
  • Mọi giao dịch nhận tiền giải ngân và thanh toán khoản vay đều được m ã h ó a an toàn

Vay Nhanh - dịch vụ vay trên ứng dụng MoMo hợp tác với các tổ chức tài chính trong đó có Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFinance).

Truy cập và tìm biểu tượng Vay Nhanh trong ứng dụng MoMo để bắt đầu vay!