Vay Nhanh FastMoney đang cung cấp những sản phẩm vay nào?

2024-01-26 17:48:55

Giải đáp câu hỏi thường được hỏi về dịch vụ Vay Nhanh FastMoney

Với mong muốn đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng vay, FastMoney triển khai đa dạng các sản phẩm vay cho nhiều đối tượng, tích hợp trên nhiều ứng dụng đối tác

Hiện nay, FastMoney đang cung cấp các sản phẩm:


VAY CÁ NHÂN:

- Vay Nhanh trên MoMo;

- Vay Nhanh FastMoney trên My Viettel;

- Vay Tiêu Dùng Nhanh trên Viettel Money


VAY HỘ KINH DOANH:

- Vay Nhanh Chủ Shop Online,

- Vay Nhanh Chủ Hộ Kinh Doanh tích hợp trong ứng dụng MoMo


VAY TRẢ GÓP:

- Trả góp sản phẩm Apple kết hợp đối tác MoMo, áp dụng khi mua trả góp tại

+ Website Apple Store Online Vietnam

+ Website Cellphones

+ Cửa hàng Cellphones (sắp triển khai)

 

 

FastMoney là thương hiệu vay của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực EVNFinance kết hợp cùng Amber Fintech, triển khai trên các ứng dụng đối tác uy tín trên thị trường như MoMo, My Viettel, Viettel Money.

Hi vọng rằng FastMoney sẽ ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa các sản phẩm vay tiện ích, đa dạng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay của khách hàng.