Phân biệt Vay hạn mức và Vay từng lần

2023-06-15 10:00:52

Chia sẻ toàn bộ thông tin và giúp bạn hiểu rõ hơn để phân biệt được hai hình thức này.

Nhu cầu vay vốn để đầu tư, kinh doanh của khách hàng ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Vay hạn mức và vay từng lần đang là hai hình thức vay được áp dụng phổ biến tại hiện nay. Tuy nhiên, không ít khách hàng còn bị nhầm lẫn giữa hai hình thức cho vay ngắn hạn này. Trong bài viết này, FastMoney sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin và giúp bạn hiểu rõ hơn để phân biệt được hai hình thức này.

 

1. Khái niệm

- Vay hạn mức là gì?

Vay theo hạn mức là hình thức vay tiền mặt mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã thỏa thuận và xác định một dư mức dư nợ được duy trì trong khoảng thời gian nhất định và quan trọng nhất là khách hàng được rút vốn tiền mặt nhiều lần.

 

- Vay từng lần là gì?

Vay từng lần là hình thức vay mà bên cho vay sẽ cấp cho người vay một số vốn nhất định để sử dụng vào mục đích như thanh toán mua hàng, chi phí dùng để sản xuất kinh doanh,...

 

2. Phân biệt vay hạn mức và vay từng lần

2.1. Số tiền được vay

Vay hạn mức:

Người đi vay được cấp một hạn mức giới hạn dư nợ

Vay từng lần:

Số tiền vay, lãi suất, thời hạn thanh toán được xác định, không có mức giới hạn cụ thể

 

2.2. Cách lập hồ sơ

Vay hạn mức:

Người đi vay chỉ cần lập hồ sơ một lần cho nhiều khoản vay

Vay từng lần:

Người đi vay phải làm hồ sơ vay vốn cho từng lần vay

 

 

2.3. Phạm vi áp dụng

Vay hạn mức:

Khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên, có mục đích vay vốn rõ ràng

Vay từng lần:

Khách hàng vay có tính chất thời vụ hoặc có nhu cầu vay vốn không thường xuyên

 

2.4. Thủ tục, lãi suất:

Vay hạn mức:

Thủ tục đơn giản

Lãi suất cao hơn

Vay từng lần:

Thủ tục phức tạp hơn

Lãi suất thấp hơn

 

2.5. Cách giải ngân:

Vay hạn mức:

Có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần trong hạn mức cho phép

Vay từng lần:

Giải ngân toàn bộ mức tín dụng

 

Với những thông tin này, Vay nhanh FastMoney hy vọng đã giúp được các khách hàng phân biệt rõ về hai hình thức vay hạn mức và vay từng lần.